Info Language successful changed!
 
  Bionext Tampere on investointi-  ja kehitysohjelma joka edistää bioteknologian koulutuksen, huippututkimuksen, tuotekehityksen, kliinisen soveltamisen ja kansainvälisen kaupallistamisen mahdollisuuksien ja osaamisen kehittymistä.

 
 

BIOMATERIAALIT JA KUDOSTEKNOLOGIA

Solu- ja kudosteknologiasta on muodostumassa bioteollisuuden uusi toimiala ja alan sovelluksista kolmas hoitolinja lääkkeiden ja kirurgian rinnalla. Biomateriaalit ja kudosteknologia ovat BioneXtin toiminnan luontevia painopistealueita, sillä ne ovat osaamisalueita, jossa tamperelaiset ovat olleet uranuurtajia sekä tutkimus- että tuotekehitystoiminnassa.

BIO ICT

Monilla tieteenaloilla tapahtuva teknologian kehitys mahdollistaa pian biologisten, biokemiallisten ja fysiologisten ilmiöiden aivan uudenlaisen mittauksen ja analyysin. Mikropiirit pienenevät, uusia materiaaleja voidaan hyödyntää ihmisen elimistössä ja ihmisen elimistön toiminnan mittaamiseen löytyy uusia keinoja.IMMUNOLOGIA

Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen ja virologian yksikön, Lääketieteellisen teknologian instituutin IMT:n immunologian tutkimusryhmien ja rokotekehitystä tekevien yritysten tutkimus- ja tuotekehitystyö on kasvattanut Tampereesta yhden merkittävimmistä immunologisen osaamisen keskittymistä Suomessa.Suomeksi